אפקה - מכללה אקדמית ל הנדסה ב תל אביב מדינת ישראל - משרד הביטחון איתור ברשימת הנופלים  עיריית רעננה משרד החינוך מחוז המרכז  Data | Tools | Maps | Last Survivors | Yad Vashem | Forum | Help
א-ד | ה-ט | י-נ | ס-צ | ק-ת

Thursday, April 14, 2005

יצחק פונדק - ניצנים


The battle still rages - the story of an israeli war survivor
By Avihai Becker


The surrender of Israeli forces at Nitzanim in the War of Independence continues to seethe and resonate as though it had happened yesterday. In the War of Independence Yitzhak Pundak was the commanding officer of the Givati Brigade's 53rd Battalion. He was responsible for four border kibbutzim - from west to east, they were Nitzanim, Negba, Gat and Galon. The Egyptian Army captured Nitzanim, which lies just east of the Mediterranean, near Ashkelon, on June 7, 1948, in a battle which many in Israel saw as a humiliating surrender. Thirty of the kibbutz defenders were killed in the battle, and 105 surrendered and were taken to Egypt as prisoners of war. Only four succeeded in getting through the Egyptian lines and escaping More...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home