אפקה - מכללה אקדמית ל הנדסה ב תל אביב מדינת ישראל - משרד הביטחון איתור ברשימת הנופלים  עיריית רעננה משרד החינוך מחוז המרכז  Data | Tools | Maps | Last Survivors | Yad Vashem | Forum | Help
א-ד | ה-ט | י-נ | ס-צ | ק-ת

Wednesday, April 13, 2005

שמעון אבידן - מפקד חטיבת גבעתי


SOLDIERS, COLONEL SHIMON AVIDAN AND AUDIENCE
אוסף התצלומים הלאומיחטיפות לשם הסגרה לבולשת הבריטית
בעדותו שמעון אבידן, שעמד בראש הסזון: 3
...בדרך כלל לא היתה הסגרה ישירה, פרט למקרה אחד, שבו נטלתי על עצמי את האחריות ושחררתי את מפקד הפעולה מכך. אחרי שכוחותינו הקיפו את הבית שבו נמצא מרידור - סגן מפקד האצ"ל - נכנסתי עם קצין בריטי וארבעה סמלים והם אסרוהו בנוכחותי. אחד הטעמים לכך היה שרציתי להבטיח שלא יקרה מעשה רצח נוסח שטרן, אך גם רציתי להיות בטוח שהוא ייאסר סוף סוף".

הקסטל - משלט בדרך לירושלים
למטרה זו תוכנן מבצע "נחשון", שהיה המבצע הגדול הראשון של ה"הגנה", ובו השתתפו בפעם הראשונה כוח בסדר גודל של חטיבה, בפיקודו של שמעון אבידן, מפקד חטיבת גבעתי. החטיבה הורכבה משלושה גדודים ומנתה כ- 1,500 חיילים, שאורגנו במיוחד לצורך המבצע

0 Comments:

Post a Comment

<< Home