אפקה - מכללה אקדמית ל הנדסה ב תל אביב מדינת ישראל - משרד הביטחון איתור ברשימת הנופלים  עיריית רעננה משרד החינוך מחוז המרכז  Data | Tools | Maps | Last Survivors | Yad Vashem | Forum | Help
א-ד | ה-ט | י-נ | ס-צ | ק-ת

Friday, April 22, 2005

היערכות יישובי החזית ב 14 במאי 48

ב – 14 במאי 1948(ה' באייר תש"ח) כמה שעות לפני תום המנדט הבריטי התאספה במוזיאון תל אביב, מועצת העם והצהירה על הקמת המדינה. היא הכריזה על עצמה כעל המועצה המדינית הזמנית ועל מנהלת העם, הכריזה כעל הממשלה הזמנית של המדינה היהודית – מדינת ישראל. החלטה זו באה אחרי ימים של התלבטויות קשות לגבי הסיכונים והסיכויים הטמונים בהכרזה זו. למחרת ההכרזה פלשו צבאותיהן של חמש מדינות ערב לארץ, והחל השלב השני של מלחמת העצמאות. ההחלטה התקבלה בשמחה רבה על ידי היישוב היהודי בארץ אך נדחתה על ידי ההנהגה הערבית, וכבר באותו לילה פרצו מאורעות דמים ברחבי א "י המנדטורית. בראשית חודש אפריל, 1948 בעיצומה של המלחמה שהתנהלה ברחבי הארץ בין תושביה הערבים לבין תושביה היהודים - הודיעו הבריטים כי יפנו את צבאם מן הארץ ב- 15 במאי 1948.
כיצד נערכו הישובים בחזית ? כמה ואיזה נשק היו בהם ? איך השתלב צה"ל בהגנת היישובים ?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home